Fitoterapija

Što je fitoterapija

Fitoterapija je medicinska disciplina koja se temelji na bogatom znanju i iskustvu čiji korijeni sežu tisućama godina unazad. Ona označava liječenje i sprječavanje bolesti i tegoba s pomoću biljaka, biljnih dijelova i njihovih pripravaka. Znanost o ljekovitoj snazi biljaka stara je gotovo kao i čovječanstvo.

Današnju situaciju, u kojoj smo došli do velikog napretka, ne možemo uspoređivati s onom iz srednjeg vijeka. Velika se pozornost posvećuje istraživanju ljekovitog bilja od strane Svjetske zdravstvene organizacije i farmaceutske industrije te se ulažu sve veća sredstva na polju ljekovitog bilja.

Od različitih tradicionalnih postupaka spravljanja ljekovitih pripravaka, u današnje vrijeme stvorile su se nove tehnologije s kojima dolazimo do još novijih saznanja o moći ljekovitih biljnih vrsta.

U fitoterapiji u svrhu liječenja koriste se ljekovite biljke s aktivnim tvarima, koje imaju široko terapeutsko djelovanje, s manje neželjenih djelovanja u odnosu na sintetske lijekove.

Ljekovite biljne dijelove biljaka još nazivamo i biljne droge. To su produkti koji se dobivaju sušenjem ljekovite biljke, biljni dijelovi ili organi u kojima je vidljiva biljna struktura.

Pod taj naziv još spadaju eterična ulja, masna ulja, smole i balzami.

Prema tome, oblike biljnih droga možemo podijeliti na:

• Korijen (Radix)
• Podanak (Rhizoma)
• Gomolj (Tuber
• Kora (Cortex)
• Zelen (Herba)
• List (folium)
• Cvijet (flos)
• Plod (Fructus)
• Sjemenka (Semina)

Rijetko se koriste:

• Boba (Bacca)
• Šiške (Galle)
• Pup (Gemma)
• Spora (Spora)
• Stapka (Stipes)
• Cvatni vršak (Summitas)

Pripravci koji se koriste u fitoterapiji, po svom agregatnom stanju dijele se na tekuće, polu čvrste i čvrste. Kada upotrijebiti koji pripravak odlučuje se prema općem zdravstvenom stanju osobe, trajanju liječenja, mjestu primjene te brzini resorpcije.

Tekuće pripravke možemo podijeliti na:

• aromatične vode
• kapi
• infuz
• dekokt
• glicerinski ekstrakti
• sirup
• ljekovita vina
• inhalacije

Čvrsti oblici su prašak, koji se dobiva usitnjavanjem jedne ili više krutih ljekovitih tvari:

• kapsule
• tablete
• pilule
• granule
• čepići
• vaginalete
• lingvalete
• pastile
• ljekoviti štapići

Polučvrsti oblici su:

• ljekovite masti
• paste
• linimenta
• melemi
• gelovi
• sapuni
• sluzi
• kreme

Josip Plantural

Povijest uporabe ljekovitih biljaka

Možemo pretpostaviti da su ljudi oduvijek koristili ljekovito bilje za liječenje bolesti. Znanje se prenosilo usmeno, s jednog naraštaja liječnika na drugi. 

Pretpostavlja se da su se ljudi pri prvim primjenama ljekovitog bilja vodili instinktom ili promatrajući životinje i njihovo ponašanje.

Prve zapise o korištenju ljekovitog bilja nalazimo među drevnim civilizacijama u njihovim grobnicama i na zidovima hramova. Iz visokorazvijene egipatske kulture, staro medicinsko znanje proširilo se na Grke I Rimljane.

Medicina starih naroda može se podijeliti na nekoliko razdoblja:

Medicina Mezopotamije (Babilonsko-asirska medicina)

Smatra se da su prvi pisani tragovi zabilježeni prije 5000 godina. Sumerani su u području rijeke Eufrata i Tigrisa razvili visoku kulturu življenja te su poznavali mnoge ljekovite biljke.

Mezopotamijska medicina bazirala se na korištenju lijekova za unutarnju uporabu i razne masti za vanjsku primjenu.

Prema zapisima u vrijeme Mezopotamijske medicine navode se sljedeće biljke koje su se koristile: majčina dušica, hrastovo lišće, mirta, vrba, sena, sladić i metvica.

Sumerani su na glinenim pločicama zapisivali recepte sa ljekovitim biljem te je s toga, nedaleko od grada Nipura nađena glinena pločica sa ljekovitim receptima stara oko 4000 godina.

Najveća biblioteka onoga vremena nalazila se u asirskom carstvu u glavnom gradu Ninivi. Na tisuće glinenih pločica zapisano je tadašnje znanje o poznavanju biljnih lijekova i drugi medicinski tekstovi.

Egipatska medicina

Razvojem egipatske kulture pojavljuje se i egipatska medicina.

Najznačajnije djelo koje je i dan danas sačuvano naziva se Ebersov papirus. Visine je 30 cm i dug 20 metara. Čuva se u Leipzigu. Ovaj medicinski papirus pisan je hijeratskim pismom u crveno-crnom tušu. Glavna je i osnovna knjiga o staroegipatskoj medicini i farmaciji.

U njoj je zapisano 877 različitih recepata.

Egipćani su naročito poznavali smolasto bilje koje su koristili za balzamiranje.

Navode se sljedeće biljke koje su koristili: mirtu, smolu od cedra, tamjan, laneno sjeme, luk, smokvu, metvicu, ricinus, mak, badem, kim, komorač, borovicu, bosiljak, sladić te droge mineralnog i životinjskog porijekla.

Zanimljivo je kako riječi kemija i farmacija potječu iz Egipta što nam dovoljno govori o njihovoj razvijenosti medicine. Većina znanje prenijela se dalje na Grke i Rimljane.

Grčka medicina

Grčka medicina zasnovana je iskustvima Babilonaca, Asiraca i Egipćana. Smatra se da je Grčka medicina temelj europske medicine.

Jedan od najvećih liječnika svih vremena otac medicine, Hipokrat, utemeljuje i razvija znanstvenu medicinu u 5 st.pr.kr.

Najznačajniji od cijele porodice Hipokrat, bio je Hipokrat II. On je zajedno sa svojim učenicima napisao zbirku spisa Corpus hippocraticum. Prema njoj imamo uvid u grčku medicinu 5 i 4 st. pr.Kr. Poznavao je 263 ljekovite biljke, a danas i mi koristimo u fitoterapiji neke od njih.

Spominje se još Aristotel koji je bio rizotom, što znači osoba koja sakuplja korijenje i podanke.

Tu je bio i Teofrast koji se smatra ocem botanike. Napisao je mnoga djela i prvu znanstvenu biljnu geografiju. Napravio je botanički vrt i opisao 550 vrsta biljaka iz mnogih dijelova svijeta.

 

Josip Plantural Gundinci

Rimska medicina

Možemo reći kako se Rimska medicina nadovezala na Grčku, a mnogi su Grčki liječnici odselili u Rim i tamo se bavili znanstvenom medicinom.

Među njima ističu se Asklepijad, Dioskurid i Galen.

Asklepijad Bitinijski (grčki Ἀσϰληπιάδης, Asklēpiádēs), grčki liječnik (Prusa u Bitiniji, oko 124. pr. Kr. – Rim, oko 60. pr. Kr.). Studirao je u Aleksandriji, a živio u Rimu djelujući kao istaknuti liječnik praktičar.

Njegovi medicinski nazori proizlaze iz Epikurova nauka o atomima i uporište su solidarnoj patologiji. Najdosljedniji predstavnik materijalizma među antičkim medicinskim piscima.

Volio je primjenjivati „blage“ terapije – promjenu prehrane, masažu, izlaganje suncu, tjelovježbu, ali je kao vrsni poznavatelj biljaka koristio preparate tog doba i bavio se kirurgijom.

Podučavao je humanu stranu medicine – pacijentu se trebalo pristupati prijateljski i s empatijom. Smatrao je kako sam proces liječenja mora biti ugodan za pacijenta te koristio, primjerice, vino za ekstrakciju biljaka kako bi lijek bio ugodniji.

Rezolutno je tvrdio kako žene treba liječiti kao i muškarce jer su mnoge bolesti jednake među spolovima i nemojte misliti da je u ono doba to bila jednostavna ideja.

Otac je humanog pristupa prema pacijentima oboljelim od psihičkih bolesti, nije bio sklon njihovoj izolaciji i zatvaranju već im je posvećivao pažnju, izvodio van i bavio se s njima.

Dioskurid, rimski vojni liječnik, farmakolog i farmakognost. U svojim djelima opisao je više od 750 lijekova od toga oko 600 dobivenih iz ljekovitih biljaka.

Njegovo djelo Materia medica najveće je i najbolje djelo o lijekovima staroga vijeka. Materia medica pisana je grčkim jezikom i sadrži 5 knjiga s ukupno 944 poglavlja od kojih 657 obrađuje biljke i biljne tvari.

Dioskurid je droge opisao vrlo točno i detaljno, razvrstao ih je metodički, opisao njihovo terapeutsko djelovanje, pa čak i neke eventualne zamjene i patvorine.

Mnoge je biljke donedavno rabila službena europska medicina, a neke upotrebljava i danas.

Galen, u današnjoj maloazijskoj Turskoj rodio se 129.g.pr.Kr. najznačajniji grčko-rimski liječnik poslije Hipokrata. Po završetku studije medicine, Galen se doselio u Rim.

Bio je vrlo vješt u pripremanju , sastavljanju i uporabi lijekova. U svojim brojnim knjigama sintetički je prikazao cjelokupno znanje egipatske, grčke, arapske i indijske medicine. Imao je visoko i ugledno mjesto carskog liječnika cara Aurelija i njegovog sina. Njegove poglede prihvaćala je i katolička crkva i gotovo svi liječnici punih 14 stoljeća.

Galenovo učenje vladalo je europskom medicinom do kraja 18 stoljeća. I danas je u medicini prisutna galanska farmacija, koja zahtjeva pripravljanje svakog lijeka po točno određenom propisu i točno određenoj količini.

Sve su to najčešće prirodni sastojci biljnog, životinjskog i mineralnog porijekla pa se i danas takav lijek naziva galenski. Izrađuje se u ljekarnama i laboratorijima. 

Arapska medicina

Osvajajući razne zemlja, Arapi su postali gospodari prostranih pokrajina, od Indije do Atlantskog oceana. Prvu arapsku ljekarnu nalazimo već oko 900 godine u Bagdadu. Rad ljekarni bio je pod kontrolom.

Rezes je bio pristaša Galenovog učenja. Prvi je počeo od biljaka raditi ljekovite iscrpine, pravio je pilule, uveo catgut za šivanje rana.

Ipak, najvećim islamskim znanstvenikom, liječnikom i filozofom smatra se Avicena. Najvažnije mu je djelo Canon medicinae, preveden i na latinski jezik.
Bio je i liječnik i ljekarnik i to posljednji. Nakon njega su Arapi prvi u svijetu odijelili zvanje liječnika od ljekarničkog zvanja.

Arapi su prvi u svijetu objavili farmakopeju (ljekopis), službenu knjigu o lijekovima koju po zakonu mora imati svaka ljekarna. Lijekovi navedeni u službenoj farmakopeji neke države su oficinalni lijekovi.

Arapski ljekarnici destilirali su alkohol iz vina i rabili ga u ljekovite svrhe. Zahvaljujući njima u Europu su nam došle: sena, klinčić, strychnos i tamarind kao nove droge. 

Kineska medicina

Pojavljuje se oko 3000 g.pr.Kr i razvijala se uglavnom samostalno.

Kineski car Shen-nung u to davno doba opisuje ljekovito djelovanje 350 biljaka.

Kineska medicina utjecala je na istočnoazijske zemlje, ali i na Europu koju je obogatila lijekovima, ali i akupunkturom.

Ta se medicina prožeta religijom i kineskim filozofskim pogledom na svijet održala i danas. Obavljaju je liječnici koji studiraju priznatu tradicionalnu kinesku medicinu i koriste brojne ljekovite biljke.

Glavna briga kineskih liječnika je sklad ljudskih funkcija sa svemirom, svaki organ ima odgovarajući planet i odgovarajuće godišnje doba, a glavni uzrok bolesti je poremećen odnos između jina i janga.

Iz kineske medicine potiče i liječenje akupunkturom– ubadanje igala u točno određena mjesta na tijelu.

Europska medicina

S propašću Rimskog carstva, kulture, a s njom i medicine, sva se znanost pa tako i medicinska povukla u samostane.

Srednjovjekovni redovnici nastavili su rad s biljkama temeljeći svoje znanje na Hipokratovu, Dioskuridovu i Galenovu učenju.

U tom se istaknuo benediktinski red. Pojedini redovnici bili su istodobno i liječnici i ljekarnici, osnovali su bolnicu (hospital) u sklopu samostana.

Tu se začela salernska medicinska škola, tu su nastale prve medicinske knjige. Benediktinci su uz samostane, naročito u Salernu uzgajali ljekovito bije, obraćali su pažnju na prehranu i na druge metode liječenja.

U Salernu je donesen zakon da se medicinom ne može baviti osoba bez odgovarajuće škole i dozvole vlasti za obavljanje liječničkog rada.

U Salernu je prvi put nastala riječ recept, a izdan je i ljekarnički kompendij.

Većinu lijekova u to vrijeme činilo je ljekovito bilje.

Zvanje liječnika od ljekarnika u Europi je odijeljeno 1240. godine.

U 16 st. Imamo tri poznata oca farmakognozije: Valerius Cordus (prva srednjovjekovna farmakopeja), Nicolo Mondardes (koji je objedinio zbirku američkih droga), te Carolus Clausius (koji je prevodio farmakološke zbirke na latinskom).

1553 g. osniva se prva katedra farmakologije u Padovi, a 1545. prvi botanički vrt, također u Padovi.

I stari su Hrvati dobro poznavali ljekovito bilje, imali su svoje rizotome, tj. Korentiće. Smatrali su da za svaku bolest postoji posebna, specifična biljka, glavna hrana su bile žitarice, a vinogradarstvo je cvalo na cijelom hrvatskom području.
Od grožđa su radili vino, pili ga uz jelo i miješali sa svježim sokovima ljekovitog bilja.

Prema Vinodolskom zakoniku koji spominje samo objed i večeru, izgleda da stari Hrvati nisu poznavali zajutrak.

Prvi školovani liječnik poznat je iz 13. stoljeća, u Dubrovniku, zvao se Prvoslav.
Time se počela gasiti samostanska medicina, a postupno se počela razvijati znanstvena medicina.

Narodu su još uvijek najviše pomagali svećenici, liječili ga prirodnim lijekovima a svoje znanje su sabrali u ljekaruše. To su bilježnice- rukom pisane knjižice u kojima su zapisani lijekovi raznih bolesti.

U Zagrebu je 1896. g. osnovan zavod za farmakognoziju, a nešto prije toga važno je izdavanje austrijske farmakopeje 1774. godine- Pharmacopoea austriaca provincialis.

Biljne droge tu su prvi puta dobile nazive (binarna nomenklatura biljaka) koje je predložio liječnik i botaničar Carl von Linne.

U ovom blogu, korišteni su izvori iz sljedećih knjiga, koje svakako možete pročitati za više informacija: 

1. Asklepijad Bitinijski Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. 

2. Farmakognozija s osnovnom terapijom: Nastavni materijal za programe osposobljavanja. Učilište Galbanum. Zagreb.

3. Grünwald, Jorg; Jänicke, Christof (2006.): Zelena ljekarna. Zagreb: Mozaik knjiga.

4. Toplak Galle, Katja (2009): Domaće ljekovito bilje. Zagreb: Mozaik knjiga .

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Želite još savjeta vezanih za fitoterapiju? 

Molimo da nam se javite preko našeg Contact Forma.

Podijeli ovu priču

Priče slične ovoj