Fitoterapija

Josip Plantural Gundinci

Fitoterapija je medicinska disciplina koja se temelji na bogatom znanju i iskustvu čiji korijeni sežu tisućama godina unazad. Ona označava liječenje i sprječavanje bolesti i tegoba s pomoću biljaka, biljnih dijelova i njihovih pripravaka.